Servisventiler

SERVIS- VENTILER

SERVISVENTILER

Servisventiler Utmärkning


Utsatta ventiler måste skyddas och markeras.

För detta ändamål har föreningen införskaffat ett antal fundamentrör av betong, samt ett markfäste för en röd stolpe med en blå och vit skylt ”V” på toppen.

 

Styrelsen uppmanar härmed alla medlemmar som vet med sig och misstänker att deras avstängningsventil är så placerad att det finns en risk för att den kan träffas av snöplogbladet i samband med snöröjning att hämta införskaffad utrustning för att skydda och markera sin avstängningsventil.

 

För ytterligare information om var utrustningen kan hämtas och hur den ska monteras kontakta Håkan Elffors Johansson telefon 070-6486543, eller Hans Fryklund, telefon 070-54 24 855.

Vattenföreningens råd till abonnenter

 som önskar stänga av vattnet under vintertid.

 

  • Placering av vattenmätaren.

Vattenmätaren ska sitta i ett uppvärmt/frostfritt utrymme för att förhindra sönderfrysning.


  • Avstängning av vattnet.

Stäng alltid av vattnet med ventilen före vattenmätaren.

Stäng inte båda ventilerna vid vattenmätaren. Då finns inget expansionsutrymme vid isbildning i mätaren i händelse av att vattenmätaren fryser. Detta kan hända vid långvarigt strömavbrott, vilket är ovanligt, eller elfel i huset, vilket har hänt.


  • Stängning av servisventil vid tomtgräns

De allra flesta vattennätsägare tillåter inte att abonnenter själva stänger/öppnar sina servisventiler. Vår inställning är att det får ske om abonnenten har nödvändig kännedom och kompetens om förfarandet.

Det handlar om rätt verktyg, rätt teknik, rätt moment, etc. Kostnader p g a läckage eller haverier orsakade av felaktig hantering av servisventilen belastar abonnenten.

Vad som absolut ej bör göras är att samtidigt stänga servisventilen och ventilen vid vattenmätaren. Om servisventilen ej tätar 100 %-igt, vilket kan vara fallet, kommer vatten med fullt tryck att finnas mellan servisventilen och vattenmätaren. Därmed finns inget expansionsutrymme i händelse av frysning, varvid något med stor sannolikhet fryser sönder.


  • Bästa lösning


Den bästa lösningen kan vara följande:

  • Vattenmätaren placeras i isolerat utrymme med frostvakt.
  • I den isolerade vattenledningen in till fastigheten hålls vattnet vid +temperatur med hjälp av lämplig elvärmekabellösning mellan vattenmätaren och frostfritt djup i marken.
  • Frostvakten och värmekabeln ska inte kunna göras strömlösa av utlöst jordfelsbrytare.
  • Ett temperaturlarm är en bra säkerhetshöjande lösning.