Viktig info

OM

LÄCKOR


Var uppmärksamma på eventuella vattenläckor !!

Du kan få viss hjälp av information från vattenmätaren.
 


Med vänlig hälsning/Styrelsen i Segelvik Vatten,