Viktig info

OM

LÄCKOR

Bilaga till faktura september 2015Var uppmärksamma på eventuella vattenläckor!!


Vår anläggning för leverans av kommunalt dricksvatten till medlemmarna i Segelvik Vatten har i år varit i drift sedan 2003. Under dessa år har vi drabbats av vattenläckor endast ett fåtal gånger och då speciellt under de första åren.

Kanske var det inkörningsproblem?


För att upptäcka vattenläckor har vi god hjälp av kommunen, som snabbt noterar om vår vattenförbrukning är onormal och/eller för hög och informerar oss i så fall om detta. Vi kan då oftast tämligen snabbt lokalisera en läcka och vidta åtgärder.


Vi har i år i samband med inrapporterade avläsningar noterat tre vattenläckor av ”den värsta sorten”, nämligen den då en läcka ligger inom abonnentens ”revir”, dvs.  registreras av vattenmätaren, men kanske inte är så stor att den observeras av kommunen, men ändå med tiden medför stor vattenförbrukning och därmed kostnader för den enskilde abonnenten.


Problemet är att även en till synes liten läcka snabbare än man tror blir en stor volym. 

En läcka på ca 1 deciliter per minut, t ex en rinnande toalett eller en otät slangkoppling,

förbrukar på ett år över 52000 liter, dvs. blir en kostnad för abonnenten på ca 650 kronor.


Ett sätt att kontrollera om den egna anläggningen är tät eller har en läcka är att då och då kontrollera vattenmätaren. Vid sidan av de stora siffrorna som visar antalet förbrukade kubikmeter, och som varje år läses av och rapporteras in till föreningen, har vattenmätaren även fyra små röda visare märkta x 0,1, x 0,01, x 0,001 och x 0,0001.


•Visaren märkt x 0,1 visar 1 kubikmeter per varv, dvs. 100 liter per siffra på skalan.

•Visaren märkt x 0,01 visar 100 liter per varv, dvs. 10 liter per siffra på skalan.

•Visaren märkt x 0,001 visar 10 liter per varv, dvs. 1 liter per siffra på skalan.

•Visaren märkt x 0,0001 visar 1 liter per varv, dvs. 1 deciliter per siffra på skalan.


Man kan med stor säkerhet säga att om alla förbrukningsställen; kranar, disk- och tvättmaskin, etc. är avstängda och den visare märkt x 0,0001 står stilla är systemet tätt. Om samma visare rör sig finns en läcka inom fastigheten.


Vi i styrelsen vill med denna skrivelse göra våra medlemmar i föreningen uppmärksamma på nödvändigheten att hålla ett öga på vattenmätaren för att så tidigt som möjligt notera eventuella läckor. Kanske måste t ex kopplingar och anslutningar dras åt när de varit i drift sedan 2003!


Om ni noterar en läcka får ni gärna kontakta styrelsen. Vi börjar få en viss rutin på att lokalisera var problemet finns och kan kanske även rekommendera lämplig åtgärd.


Med vänlig hälsning/Styrelsen i Segelvik Vatten, 


DENNA TEXT KOMMER ATT UPPDATERAS NÄR DE NYA MÄTARNA ÄR PÅ PLATS!