GDPR

GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grund-läggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 


Uppgifter om medlemmar finns endast hos styrelsen.